Κωστής Χρυσάγης

 Καλησπέρα σε όλους,

Στο πλαίσιο της κατάρτισης καταλόγου για τη θέση του μηχανικού στο ΣΥΠΟΘΑ, το ΤΕΕ/ΠΤ Ευβοίας, διαμέσου της αντιπροσωπείας του, έκρινε την αναγκαιότητα να θεσπίσει "κριτήρια" για την επιλογή μελών για τη θέση αυτή, όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος:

1) Να μην έχει διατελέσει στο ίδιο Συμβούλιο την τελευταία θητεία

2) Να μην συμμετέχει σε παρεμφερή επιτροπή (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Επιτροπή Ελέγχου Αυθαίρετων κατασκευών του Ν4178/13, κλπ.)

3) Να μην είναι Δημόσιος υπάλληλος

4) Να έχει εμπειρία άνω των 10 ετών και

5) Να είναι ειδικότητας Πολιτικού μηχ/κού ή Αρχιτέκτονα μηχ/κού ή Αγρονόμου - Τοπογράφου μηχ/κού

Τα κριτήρια αυτά θεσπίστηκαν και αποφασίστηκαν καθ'υπέρβαση του Ν.4030/2011, αρθ. 32§δ.

Παραθέτω στο σχετικό πεδίο του Νόμου:

"δ. Μηχανικό, εκπρόσωπο του TEE, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, με τον αναπληρωτή του. Οι εκπρόσωποι του TEE επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλει το TEE μετά από ηλεκτρονική κλήρωση."

 

Πουθενά μέσα στο νόμο δεν αναφέρεται η δυνατότητα του ΤΕΕ να θεσμοθετήσει όρους αποκλεισμού μελών του κατά την άποψη ή κρίση του.

Πουθενά μέσα στον νόμο (δυστυχώς) δεν ορίζεται η έννοια της "εμπειρίας" και πώς μετριέται αυτή.

Πουθενά μέσα στον νόμο δεν ορίζει τις ειδικότητες των μηχανικών, που μπορούν να "καταλάβουν" τις θέσεις αυτές.

Πουθενά μέσα στο νόμο δεν αναφέρεται στον "εργοδότη" του μηχανικού, εάν δηλαδή το μέλος είναι δημόσιος υπάλληλος, μισθωτός ή εάν είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Το μόνο που ορίζεται είναι η εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας.

Επιπλέον, ουδεμία απόφαση του ΤΕΕ (κεντρικού ή περιφερειακού τμήματος) είναι υπεράνω των νόμων. Καμία απόφαση του δεν μπορεί να αποκλείσει μέλη που επιτρέπει

Οφείλω να παραθέσω την άποψη αυτή και να θέσω στην προσοχή των συναδέλφων τον υπερβατικό ρόλο της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΠΤ Ευβοίας.

Καλώ το ΤΕΕ/ΠΤ Ευβοίας να γνωστοποιήσει και παραθέσει στα μέλη του βάσει ποιών νόμων και αρμοδιοτήτων θέσπισε τα κριτήρια αυτά για την επιλογή των μελών στη συγκρότηση κατάλογου για τη θέση στο ΣΥΠΟΘΑ.

Καλώ επίσης την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΠΤ Ευβοίας να ανακαλέσει την απόφαση αυτή.

Μετά τιμής,

Κωστής Χρυσάγης

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός

(με την ιδιότητα του μέλους του ΤΕΕ)