Θέματα Συζήτησης

 


Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Τακτικού Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11.10.2022 και ώρα 18:00
 
           1. Σύνταξη εγγράφου σχετικό με την κακή κατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου της πόλης μετά την συντήρηση
               που πραγματοποιήθηκε από το Δήμο, σε συνδυασμό με τα εκτεταμένα έργα δικτύων φυσικού αερίου.
           2. Συζήτηση για την ανάγκη ή μη αιτήματος για παράταση του προγράμματος 'ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΥΤΟΝΟΜΩ'