Θέματα Συζήτησης

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Τακτικού Δ.Σ. που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31.01.2023 και ώρα 18:00
     

1. Επίσπευση χρόνου εξέτασης από το ΚΕΣΑ των υποθέσεων κατηγορίες αυθαιρέτων 1 έως 4

2. Διασύνδεση της Ηλεκτρονικής ταυτότητας με τον Η.Φ.Μ.Α. και διαδικασία που θα χειρίζονται οι συμβολαιογράφοι. 

    Ενεργοποίηση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Μεταβίβασης Ακινήτων από τον Απρίλιο

3. Διοργάνωση ή μη ανοιχτής εκδήλωσης κοπής πίτας 

4. Διενέργεια Γενικής Συνέλευσης προ τον επερχόμενων εκλογών