Χρήσιμα Links

 1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) - www.tee.gr
 2. ΤΣΜΕΔΕ - www.tsmede.gr
 3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - www.spme.gr
 4. Ι.Ε.Κ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε. - www.iekemtee.gr
 5. Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος - www.okxe.gr
 6. Κτηματολόγιο - www.ktimatologio.gr
 7. e-Πολεοδομία - www.poleodomia.gov.gr
 8. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - www.ypeka.gr
 9. Υπουργείο Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων - www.yme.gr
 10. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας - www.ypoian.gr
 11. Εθνικό Τυπογραφείο - www.et.gr
 12. Περιφερειακό Τμήμα Ν. Ευβοίας  ΤΕΕ - www.tee-evias.gr
 13. e- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ- Γεωγραφική Αναζήτηση Πληροφοριών gis.epoleodomia.gov.gr/v11/#/