Επικίνδυνες κατασκευές ή τμήματα αυτών εντός αστικού ιστού της πόλης μας

 

 

Συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι στον αστικό ιστό της πόλης μας, παρατηρούνται πολλές περιπτώσεις εγκαταλελειμμένων και μη οικοδομών που αποτελούν όμως δημόσιο κίνδυνο.

Τα χρόνια της κρίσης οδήγησαν πολλές οικοδομές σε διακοπή εργασιών και σε άλλες περιπτώσεις στη διάλυση εργολαβικών συμβάσεων με αποτέλεσμα ημιτελείς οικοδομές να αποτελούν πλέον σοβαρή απειλή για διερχόμενους πολίτες.

Σε αυτές τις προβληματικές κατασκευές, έρχονται να προστεθούν και τα τμήματα προσόψεων, τμήματα εξωστών ή προσαρτήματα δωμάτων, στα οποία λόγω της ανεπαρκούς ή και καθόλου -για τους ίδιους γνωστούς λόγους- συντήρησης επίσης αποτελούν δημόσιο κίνδυνο.

Είναι χρέος μας ως σύλλογος, αφού τα εντοπίσουμε και τα καταγράψουμε, να τα αποστείλουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες (πολεοδομία, αστυνομία, εισαγγελία)  με στόχο να κινητοποιηθούν αυτοί που πρέπει με αποκλειστικό σκοπό τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής.

 

Συνάδελφοι, ζητούμε τη συνεργασία σας για αυτή την προσπάθεια που θα είναι δυναμική και δε πρέπει να σταματήσει με την συμπλήρωση κάποιας λίστας και θα πρέπει να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί γιατί η κατάσταση από ‘τι φαίνεται μόνο θα χειροτερέψει.

 

Παρακαλούμε για την αποστολή με email τα εξής κατά περίπτωση στοιχεία:

  • τον εντοπισμό της θέσης της κατασκευής (διεύθυνση ή σημείο σε χάρτη)
  • μία σύντομη περιγραφή του επικίνδυνου προβλήματος που εντοπίσατε και εάν είναι εφικτό
  • φωτογραφίες.

 

Ηλεκτρονική διεύθυνση “ΣΠΜΕυβοίας”:  [email protected]

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.