Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης

 Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  η  απόφαση για το Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης.

uplds/ΦΕΚ 3584Δ.pdf