4o Πανελλήνιο Συνέδριο

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ, 24-27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
 
4oΠανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σκοπός του Συνεδρίου
Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σας προσκαλεί στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΜΧΠΠΑ στο Βόλο από τις  24έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2015.
Σε συνέχεια των προηγούμενων 3 συνεδρίων Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης που διοργανώθηκαν από το ΤΜΧΠΠΑ, σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη, συζήτηση και επιστημονική διερεύνηση του συνολικού εύρους των θεμάτων που άπτονται του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό με κεντρικούς άξονες όπως ηπολεοδομία, ηχωροταξία, η αστική και περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και η βιώσιμη ανάπτυξη και η διαχείριση του περιβάλλοντος.
Το συνέδριο απευθύνεται στα άτομα που δραστηριοποιούνται στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα: μέλη της επιστημονικής κοινότητας, ακαδημαϊκούς και ερευνητές, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζόμενους, καθώς και φοιτητές.
Ενδεικτικές θεματικές ενότητες
Στο Συνέδριο θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις για όλα τα γνωστικά αντικείμενα του χωρικού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες είναι οι ακόλουθες: νέο θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος, χωρικές επιπτώσεις της κρίσης, κλιματική αλλαγή και δράση, προστασία οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας, μεταφορές και βιώσιμη κινητικότητα, στεγαστική πολιτική, διαχείριση ακινήτων, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, χωροθέτηση επενδύσεων, γεωπληροφορική, μεγάλα δεδομένα, ανοικτά δεδομένα, αστική αναγέννηση, ποιότητα ζωής, κοινωνικά προβλήματα και χωρική ανάπτυξη, δημογραφικές εξελίξεις, πρωτογενής τομέας και βιώσιμος σχεδιασμός της διατροφής, ελεύθερος χρόνος (τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός, διασκέδαση), μάρκετινγκ και branding τόπου, σχεδιασμός του ήχου, πόλη και κινηματογράφος κ.ά.
 
Συνεδρίες για νέους επιστήμονες
Προβλέπεται η διοργάνωση ειδικών συνεδριών νέων επιστημόνων, ηλικίας μέχρι και 35 ετών, με στόχο την παρουσίαση των ερευνητικών και επαγγελματικών τους πονημάτων σε έμπειρους ερευνητές και επαγγελματίες του γνωστικού αντικειμένου. Στις συγκεκριμένες συνεδρίες παρέχεται περισσότερος χρόνος για συζήτηση μετά την παρουσίαση κάθε εργασίας προκειμένου οι νέοι ερευνητές να λάβουν εποικοδομητικές επισημάνσεις. Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στις συνεδρίες για νέους επιστήμονες θα κριθούν από ειδική επιστημονική επιτροπή, και θα βραβευθούν οι τρεις καλύτερες εργασίες.
Η συμμετοχή στις ειδικές συνεδρίες νέων επιστημόνων προϋποθέτει την υποβολή άρθρου, την πλήρωση του ηλικιακού περιορισμού από το σύνολο των μελών της συγγραφικής ομάδας και τη μη κατοχή θέσης καθηγητή από κάποιο μέλος της συγγραφικής ομάδας. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στις ειδικές συνεδρίες νέων επιστημόνων με περισσότερα του ενός άρθρα. Για τη συμμετοχή στις ειδικές συνεδρίες νέων επιστημόνων απαιτείται η θετική εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής.
Υποβολή περιλήψεων
Δίνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής των περιλήψεων μέχρι τις 23 Μαρτίου 2015. Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής έχει ενεργοποιηθεί στον ιστότοπο του συνεδρίου, στη διεύθυνση: http://conferenceprd4.prd.uth.gr/. Στην ίδια διεύθυνση έχουν αναρτηθεί οι οδηγίες υποβολής και ένα υπόδειγμα περίληψης.
Όλες οι υποβληθείσες περιλήψεις θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή και όσες εγκριθούν θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου. Οι πλήρεις εργασίες των εγκεκριμένων περιλήψεων που θα υποβληθούν έως τις 29 Ιουνίου 2015 θα ενταχθούν στα πρακτικά του Συνεδρίου. Κατά τη διαδικασία υποβολής της περίληψης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεταξύ προφορικής παρουσίασης ή αναρτημένης ανακοίνωσης (poster).
Φοιτητικός διαγωνισμός ταινιών
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Π.Θ., οργανώνεται  Φοιτητικός Διαγωνισμός Ταινιών Ντοκυμαντέρ (μέχρι 15’) με τίτλο ‘Οπτικοακουστικές αναπαραστάσειςτης πόλης’ και αντικείμενο την πόλη και την αρχιτεκτονική.
Ο κανονισμός διεξαγωγής και η αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του συνεδρίου. Η προθεσμία υποβολής ταινιών για το διαγωνισμό λήγει στις 8 Ιουνίου 2015.
Με απόφαση της επιτροπής επιλογής, δύνανται να απονέμονται οικονομικά ή τιμητικά βραβεία από χορηγούς ή άλλους φορείς. Θα απονεμηθεί και ένα Βραβείο Κοινού.
 
Κόστος εγγραφής
 
Έως και 24/07/2015
Από 25/07/2015
Σύνεδροι
140
175
Φοιτητές (& υποψήφιοι διδάκτορες)/
Άνεργοι (νέο)
60
80
Ομαδική εγγραφή ανά άτομο (νέο)(πλέον των 2 συμμετοχών από τον ίδιο φορέα ή εταιρεία, εκτός Πανεπιστημίων)/ Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής (νέο)
100
125
Εγγραφή μιας ημέρας
 
100
Δείπνο (διαχωρίζεται από το κόστος συμμετοχής)
20
25
 
Κρίσιμες ημερομηνίες
Νέα προθεσμία υποβολής περιλήψεων (& για poster):
23 Μαρτίου 2015
Νέα κοινοποίηση απόφασης αποδοχής περιλήψεων (με σχόλια):
27 Απριλίου 2015
Προθεσμία υποβολής ταινιών για το διαγωνισμό
8 Ιουνίου 2015
Υποβολή πλήρους κειμένου (για  ένταξη στα πρακτικά) ή διορθωμένης περίληψης:
29 Ιουνίου 2015
Επιλογή ταινιών για προβολή στο διαγωνισμό
20 Ιουλίου 2015
Καταληκτική ημερομηνία έγκαιρης εγγραφής:
24 Ιουλίου 2015
Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής εισηγητών για ένταξη στο πρόγραμμα:
4 Σεπτεμβρίου 2015
 
Επικοινωνία
Πληροφορίες για ό,τι αφορά στη διοργάνωση μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://conferenceprd4.prd.uth.gr/, καθώς και στα τηλέφωνα 2421074494 (Εύα Ψαθά) και 2421074436 (Δώρα Παπαθεοχάρη). Μπορείτε επίσης να στείλετε e-mail στη διεύθυνση [email protected].