Συνεδρίαση Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών - Πρόγραμμα ΑΕΙ (14.02.2023 - Βουλή των Ελλήνων)

Προς ενημέρωση μελών:

Αξιότιμες/οι  Κυρίες και Κύριοι  

θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και τη συμβολή σας στη Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών με θέμα : «Αειφόρος ανάπτυξη των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών, με τη δημιουργία νέων τουριστικών πόρων και προϊόντων μέσω ανάλυσης, τεκμηρίωσης, μοντελοποίησης, διαχείρισης και διατήρησης του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος, με χρήση εφαρμογών τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών» που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14.02.2023 στη Βουλή.

Σας διαβιβάζω το Δελτίο Τύπου και συνημμένα σας παραθέτω παρακάτω τον σύνδεσμο (link video)  από όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε όλη τη Συνεδρίαση.

Τέλος στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε σχετικό φωτογραφικό υλικό από την Εκδήλωση.

 Με εκτίμηση

Αντωνία Μοροπούλου 
 

Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ

Η Επιστημονικά υπεύθυνη του Προγράμματος AEI