ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Σ.Α.

Σαφή απάντηση σε ερώτημα του ΤΕΕ ΠΤ ΕΥΒΟΙΑΣ σχετικά με το δικαίωμα υπογραφής αρχιτεκτονικών μελετών κτιρίων εντός αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων – Αρμοδιότητες Σ.Α.

Το θέμα δημιουργήθηκε έπειτα από έγγραφο της τοπικής επιτροπής Συλλόγου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) με το οποίο δεν δεχόταν για να εξετάσει αρχιτεκτονικές μελέτες συναδέλφων και μελών του συλλόγου μας μέσα σε χαρακτηρισμένο ιστορικό τόπο όπως η Χαλκίδα.

τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι αρμόδια να γνωμοδοτούν επί των αρχιτεκτονικών μελετών,
«της αρχιτεκτονικής άποψης και λύσης που επιλέγει ο μελετητής μηχανικός» και
δεν υπεισέρχονται σε ελέγχους και εγκρίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για την
αδειοδοτική διαδικασία.
Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής δεν έχουν αρμοδιότητα εξέτασης και ελέγχου του
επαγγελματικού δικαιώματος υπογραφής μελετών των μηχανικών.

Δείτε το έγγραφο του ΥΠΕΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ