ΕΝΑΡΞΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ "ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ" ΣΤΗΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ

Ενημέρωση για την έναρξη πλήρους λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης

Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατα-σκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) "ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε." στη Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Στον συννημένο φάκελο υπάρχουν τα αρχεία ενημέρωσης καθώς και φύλλο εργασίας EXSEL για σύνταξη μελέτης ΣΔΑ

uplds/SSED AEKK EVIA.zip