ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΕΝ

Παρακαλούμε δείτε για ενημέρωσή σας το επισυναπτόμενο έγγραφο που εστάλη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με προτάσεις σχετικές με τον σχεδιασμό των νέων κτιρίων και των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κλπ