ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ

 

ΘΕΜΑ: «ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Η΄ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.4495/17 (ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΟΠΩΣ Η ΧΑΛΚΙΔΑ)»

 

Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, με το άρθρο 116, παρ.9α και 9β του  Ν.4495/17, ορίστηκαν οι διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες δύνανται να τακτοποιούνται οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και στο περιβάλλον προστατευόμενων μνημείων.

Η πόλη της Χαλκίδας αποτελεί (σχεδόν ολόκληρη από το άλσος πέριξ του Κάστρου έως την Αρτάκη) αρχαιολογικό τόπο , βάσει της σχετικής αναοριοθέτησης που έγινε με την Υπουργική Απόφαση του ΦΕΚ70ΑΠΠ/2013. Συνεπώς, όλες οι ρυθμίσεις αυθαιρέτων βάσει του Ν.4495/17, για να μπορέσουν να ολοκληρωθούν, έχουν ως προαπαιτούμενο (και όχι ως απλό δικαιολογητικό) τις αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις κάποιων  επιτροπών/συμβουλίων.

Μέχρι σήμερα 17/12/2019, δεν έχουν συσταθεί οι αρμόδιες επιτροπές/συμβούλια που μνημονεύονται στο προαναφερόμενο άρθρο. Έτσι για την πόλη της Χαλκίδας, δεν μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί καμιά ρύθμιση αυθαιρέτου βάσει του Ν4495/17, αφού το ηλεκτρονικό σύστημα θεωρεί ως προαπαιτούμενο την προσκόμιση της έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής/συμβουλίου. Σύμφωνα με το νόμο, απαιτούνται 60+60=120 μέρες κατ΄ ελάχιστο για να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και δεν αποτελεί ένα απλό δικαιολογητικό, παρά παγώνει η διαδικασία και παραμένει σε «αρχική υποβολή».

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

1) να μην μπορεί να προχωρήσει καμιά συμβολαιογραφική δικαιοπραξία που περιλαμβάνει ρύθμιση αυθαιρέτου με το Ν4495/17, αφού δεν έχει γίνει καμιά σχετική πρόβλεψη στο νόμο. Αν δηλωθεί πως η Χαλκίδα δεν είναι αρχαιολογικός τόπος, αυτό είναι κάτι ψευδές, ενώ αν δηλωθεί πως είναι, τότε δεν μπορεί να γίνει υπαγωγή και να πληρωθεί το 30% του προστίμου.

2) να μην μπορεί να εκδοθεί καμιά άδεια προσθήκης κατ΄ επέκταση ή καθ΄ ύψος σε ακίνητα που έχουν σε κάποιο τμήμα τους ακόμα και την παραμικρή αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση που έχει τη δυνατότητα υπαγωγής στο Ν.4495/17.

3) να μην μπορεί να εκδοθεί οποιαδήποτε άδεια λειτουργίας για ακίνητο που έχει κάποιο αυθαίρετο τμήμα το οποίο δύναται να υπαχθεί στο Ν.4495/17.

Eξαιτίας όλων των ανωτέρω προαναφερόμενων προβλημάτων και λόγω της έλλειψης ενημέρωσης των μηχανικών και των συμβολαιογράφων, έχουν ενδεχομένως συντελεστεί τα εξής:

Α) έχουν συνταχθεί συμβόλαια με βεβαιώσεις μηχανικών που αφορούν δηλώσεις στις οποίες δεν έχει γίνει σωστά η υπαγωγή, αφού δεν έχει ληφθεί η έγκριση επιτροπών του αρθρ. 116 παρ.9α και 9β.

Β) έχουν εκδοθεί οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών σε υφιστάμενα κτίρια με αυθαιρεσίες ρυθμισμένες με το Ν.4495/17

Γ) έχουν γίνει υπαγωγές στο Ν.4495/17 που «πάσχουν» εξαιτίας της μη ύπαρξης των εγκρίσεων από επιτροπές που δεν έχουν καν συσταθεί.

Επιπλέον, ένα ακόμα απαράδεκτο στην όλη κατάσταση είναι πως ο νόμος 4495/17 δε συμπληρώθηκε με τρόπο που να λαμβάνουν γνώση όλοι οι μηχανικοί με εύκολο τρόπο.  Αντίθετα, έγιναν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις  του νόμου μέσω ΦΕΚ (1255Β/18 και ΦΕΚ 2049Β/19) του Υπουργού Πολιτισμού που μεταβίβασε αρμοδιότητες σε διάφορα όργανα-υπηρεσίες-επιτροπές της Αρχαιολογίας. Σε αυτά τα ΦΕΚ ορίστηκαν αρμοδιότητες που επηρεάζουν τον τρόπο υπαγωγής των αυθαιρέτων, χωρίς οι μηχανικοί να λάβουν γνώση μέσα από τροποποιήσεις του 4495/17!

Με βάση  όλα τα παραπάνω,σας  ζητώ να γίνει προσπάθεια να βρεθεί  λύση άμεσα στο τεράστιο αυτό πρόβλημα που έχει προκύψει και προκαλεί:

       1)Ύφεση 2)Ανεργία 3) Ταλαιπωρία των μηχανικών 4) Γραφειοκρατία

            5) Ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση των πολιτών (χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι για την παραμικρή μικροπαράβαση, ο πολίτης πρέπει να περιμένει ολόκληρους μήνες για να χτίσει ή να προβεί σε μεταβίβαση!

Πρέπει να σημειωθεί ότι:

(Ι) σύμφωνα με προφορικές συζητήσεις που είχα με υπάλληλο της ΕΦΑ Εύβοιας, αν μια δήλωση που είχε γίνει προ της 7/5/2019 (ημερομηνία ψήφισης του άρθρο 227 του Ν.4610/19 που τροποποίησε το άρθρο 116 παρ.9 του Ν.4495/17) γυρίσει πίσω προς διόρθωση σε αρχική υποβολή, αρμόδιες είναι και πάλι οι ανωτέρω επιτροπές.

(ΙΙ) Όταν σε ένα ρυθμιζόμενο αυθαίρετο συνυπάρχουν  ταυτόχρονα αυθαιρεσίες της κατηγορίας 1-4 και της 5 τότε χρειάζεται να πάει σε 2 ειδών όργανα! Και στο τοπικό συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας (που η θέση του Προέδρου είναι ορφανή από τον Ιούνιο του 2019 και στην επιτροπή του άρθρο 166 παρ. 9α και 9β  (που δεν έχει συσταθεί)! Άρα μια ρύθμιση αυθαιρέτου στη Χαλκίδα καθίσταται μια μικρή «Οδύσσεια».

ΙΙΙ) Πέρα από την εξεύρεση λύσης σε αυτό καθαυτό το πρόβλημα, πρέπει να επιδιωχθεί μεγάλη παράταση ισχύος του νόμου διότι αν ισχύσουν τελικά όσα τώρα αναφέρει, τότε ξέχωρα από τον ήδη χαμένο χρόνο, θα υπάρξει συμφόρηση στις σχετικές υπηρεσίες από τους μηχανικούς που ταυτόχρονα θα σπεύσουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά.

 Πέραν όλων των παραπάνω, ως γενικό ζήτημα, πρέπει να βρεθεί λύση και στο ζήτημα ανάρτησης των αεροφωτογραφιών του 2011 του ΥΠΕΚΑ που έως τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί, κάτι το οποίο δυσχεραίνει την απόδειξη της παλαιότητας των αυθαιρέτων κατασκευών που ρυθμίζονται με το Ν.4495/17.

Και γι΄αυτό το ζήτημα πρέπει να είναι αυτοδίκαια η παράταση και είναι να απορεί κανείς για το πώς γίνεται να συζητιέται η λήξη της ισχύος του Νόμου 4495/17 στις  30.6.2020, με τόσες εκκρεμότητες που υπάρχουν και στο ζήτημα που ανέπτυξα αλλά και γενικά με τόσα προβλήματα στην εφαρμογή του (τα διαπιστώνει κανείς στις άπειρες ανθρωποώρες που αφιερώνουν οι μηχανικοί στα διαδικτυακά φόρουμς)

 

ΜΕΤΑ ΤΙΜΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ