Πρόσκληση δ/νσης δασών Ευβοίας

Πρόσκληση δ/νσης δασών Ευβοίας που αφορά την προσκόμιση στοιχείων για τις ατομικές διοικητικές πράξεις των παρ/φων 6 και 7 του Ν.998/79