Δελτίο Τύπου

 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 28.04.2015

                                        ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΤΣΜΕΔΕ