ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ) 2020

Το ΤΕΕ ΠΤ Ευβοίας προσκαλέι τα μέλη του που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου

Δείτε την πρόσκληση και κατεβάστε την αίτηση στα συννημένα

uplds/ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ.doc