ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2020 (ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ)

Το ΤΕΕ ΠΤ Ευβοίας προσκαλέι τα μέλη του για την κατάρτιση καταλόγων για εκπροσωπήσεις σε Συμβούλια & Επιτροπές Ανάθεσης Έργων και σε Επιτροπές Ανάθεσης Μελετών.

Δείτε την πρόσκληση και κατεβάστε τις αιτήσεις στα συννημένα

uplds/ΑΙΤΗΣΗ 1 - ΕΡΓΑ.doc

uplds/ΑΙΤΗΣΗ 2 - ΜΕΛΕΤΕΣ.doc


Πρόσκληση